Phật - Thánh - NHF09 - THÁNH MẪU NGỒI

*Tên sản phẩm : 

    THÁNH MẪU NGỒI

+ Kích thước       :  

   Cao 150cm x 140cm x 95cm  

+ Trọng lượng     : 

     1,300kg

+ Chất liệu            :  

   Cẩm thạch trắng