Phật - NHF13 - TỔ SƯ ĐẠT MA

*Tên sản phẩm : 

  TỔ SƯ ĐẠT MA

+ Kích thước    :  

    Cao  195cm  x 80cm x 70cm

+ Trọng lượng  :   

     1,300kg

+  Chất liệu        :    

     Cẩm thạch vàngSản phẩm khác