Bàn ghế - NHI24 - BÀN TRÒN

+Kích thước      : 

  Bàn 2 phần cao 70cm, r. 140cm,   đôn cao 45cm x r. 35cm

+Trọng lượng  : 

   720kg

+Chất liệu        :   

   Đá ngọc mã não  Sản phẩm khác

NHI27 - BÀN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHI22 - BÀN TRƠN
Giá: Liên hệ
NHI11 - BÀN LINGGA
Giá: Liên hệ
NHI50 - BÀN TRÒN TRƠN
Giá: Liên hệ
NHI23 - BÀN VUÔNG
Giá: Liên hệ
NHI40 - GHẾ NGỒI
Giá: Liên hệ