Bàn ghế - NHI24 - BÀN TRÒN

+Kích thước      : 

  Bàn 2 phần cao 70cm, r. 140cm,   đôn cao 45cm x r. 35cm

+Trọng lượng  : 

   520kg

+Chất liệu        :   

   Đá ngọc mã não  Sản phẩm khác

BÀN CHẠM VOI
Giá: Liên hệ
NHI31 - BÀN TRƠN
Giá: Liên hệ
BÀN LINGGA
Giá: Liên hệ
BÀN VUÔNG
Giá: Liên hệ
BÀN GỐC TRE
Giá: Liên hệ
BÀN CHẠM GỐC CÂY
Giá: Liên hệ
GHẾ TRƯỜNG KỶ
Giá: Liên hệ
BÀN TRÒN XOAY
Giá: Liên hệ