Phật - NHF22 - DI LẶC PHÚ QUÝ

 

*Tên sản phẩm : 

   DI LẶC PHÚ QUÝ  

+ Kích thước     :   

   Cao 120cm x 45cm x 35cm

+ Trọng lượng  :    

    450kg

+ Chất liệu         :    

    Cẩm thạch vàngSản phẩm khác