Tranh, Non Bộ - NHB18 - CỬU LONG TRANH CHÂU

*Tên sản phẩm              :

  CỬU LONG TRANH CHÂU

*Kích thước    :

  Cao 175cm x 250cm x 40cm

*Trọng lượng   :

   850kg

*Chất liệu         :

   Cẩm thạch vân gỗSản phẩm khác