Tranh, Non Bộ - NHB18 - CỬU LONG TRANH CHÂU

*Tên sản phẩm              :

  CỬU LONG TRANH CHÂU

*Kích thước    :

  Cao 175cm x 250cm x 40cm

*Trọng lượng   :

   850kg

*Chất liệu         :

   Cẩm thạch vân gỗSản phẩm khác

NHB14 - TRANH 12 CON GIÁP
Giá: Liên hệ
NHB15 - BỨC TÙNG HẠC
Giá: Liên hệ
NHB17 - BỨC TÙNG HẠC
Giá: Liên hệ
NHB13 - SÓC & NHO
Giá: Liên hệ
NHB12 - BẦY NGỰA PHI
Giá: Liên hệ
NHB02 - SÓC & NHO
Giá: Liên hệ