Tranh, Non Bộ - NHB03 - TRANH TÙNG HẠC

*Tên sản phẩm :

    TRANH TÙNG HẠC  

+ Kích thước   :  

    Cao 110cm x 50cm x 35cm

+ Trọng lượng : 

    180kg

+ Chất liệu        : 

    Cẩm thạch vàngSản phẩm khác