Tranh, Non Bộ - NHB12 - BẦY NGỰA PHI

*Tên sản phẩm :

   BẦY NGỰA PHI   

+Kích thước     :     

   Cao 60cm x 120cm x 15cm

+Trọng lượng   :      

    180kg

+Chất liệu          :    

   Cẩm thạch vàngSản phẩm khác