Tháp nước - NHH02 - BỒN NƯỚC VENUS

*Tên sản phẩm  : 

   BỒN NƯỚC VENUS

+ Kích thước    : 

Cao 190cm  x  90cm x 90cm 

+ Trọng lượng  : 

  650kg

+ Chất liệu         :

   Cẩm thạch trắng