Tháp nước - NHH11 - PHONG THỦY CÁ HÓA LONG

* Tên sản phẩm  :

PHONG THỦY CÁ HÓA LONG

+ Kích thước    : 

 Cao 180cm x  90cm x 90cm 

+ Trọng lượng  :   

 650kg

+ Chất liệu         : 

   Cẩm thạch vàng