Tháp nước - NHH24 - PHONG THỦY CHÚA

* Tên sản phẩm :           

 PHONG THỦY CHÚA  

+ Kích thước     : 

 Cao 160cm x 90cm x 90cm

+ Trọng lượng  :

  550kg

+ Chất liệu        :  

 Cẩm thạch xám