Tháp nước - NHH25 - PHONG THỦY NHIỀU TẦNG

* Tên sản phẩm :

PHONG THỦY NHIỀU TẦNG   

+ Kích thước     : 

Cao 120cm x 60cm x 60cm 

* Trọng lượng  :

  150kg

  + Chất liệu        :

Cẩm thạch vàng