Tháp nước - NHH27 - PHONG THỦY MẪU TỬ

* Tên sản phẩm :

   PHONG THỦY  MẪU TỬ     

+Kích thước     : 

  Cao 140cm x 70cm 

+Trọng lượng  : 

   350kg

+Chất liệu        :

  Cẩm thạch trắng