Tháp nước - NHH30 - BỒN LINGA

*Tên sản phẩm :   

  BỒN LINGA

*Kích thước      :  

Cao 60cm ( luôn đế) x 100cm

*Chất liệu          :  

 Sa thạch xám

* Trọng lượng  :

   250kg