Tháp nước - NHH03 - BỒN NƯỚC THIÊN THẦN

 *Tên sản phẩm :

   BỒN NƯỚC THIÊN THẦN  

+ Kích thước   :

Cao 150cm x 90cm x 50cm

+ Trọng lượng :

  330kg

+ Chất liệu        :   

  Cẩm thạch trắng