Tháp nước - NHH15 - PHONG THỦY ĐẠI BÀNG

* Tên sản phẩm :

  PHONG THỦY ĐẠI BÀNG

+ Kich thước    :  

 Cao 170cm x 90cm x 90cm

+ Trọng lượng  :  

 550kg

+ Chất liệu         :  

Cẩm thạch trắng