Tháp nước - NHH06 - PHONG THỦY TRỤ

*Tên sản phẩm : 

  PHONG THỦY TRỤ 

+Kích thước    :   

  Cao 120cm x 120cm x 120cm

+Trọng lượng :  

   650kg

+Chất liệu         :

   Đá cẩm thạch đen