Tháp nước - NHH07 - PHONG THỦY CÁ CHÉP

* Tên sản phẩm  : 

PHONG THỦY CÁ CHÉP 

+ Kích thước    : 

Cao 145cm  x  85cm x 85cm 

+ Trọng lượng  : 

 350kg

+ Chát liệu         :  

Cẩm thạch trắng