Tháp nước - NHH08 - CHẬU RỬA MẶT KHỈ

* Tên sản phẩm  :

   CHẬU RỬA MẶT KHỈ 

+ Kích thước    : 

Cao 130cm x 65cm X 35cm

+ Trọng lượng : 

 160kg

+  Chất liệu       :   

   Cẩm thạch đỏ