Tháp nước - NHH13 - PHONG THỦY CÔ GÁI

*Tên sản phẩm : 

  PHONG THỦY  CÔ GÁI 

+ Kích thước    : 

 Cao 170cm x  90cm( 7 phần rời )

+ Trọng lượng  : 

 550kg

+ Chất liệu         : 

 Cẩm thạch  trắng