Tháp nước - NNH23 - ​PHONG THỦY TÌNH NHÂN

* Tên sản phẩm  :

PHONG THỦY TÌNH NHÂN 

+ Kích thước     : 

Cao 210cm x 100cm x 100cm 

+ Trọng lượng  : 

1,050kg

+ Chất liệu        :  

 Cẩm thạch trắng