Tháp nước - NHH01 - PHONG THỦY CÁ HÓA LONG

*Tên sản phẩm    : 

   PHONG THỦY CÁ HÓA LONG 

+ Kích thước    :

  Cao 170cm x 85cm  ( 7 phần rời ) 

*Chất liệu :

Cẩm thạch trắng

+ Trọng lượng  : 

    650kg