Tháp nước - NHH21 - PHONG THỦY TAM MÃ

*Tên sản phẩm :

PHONG THỦY TAM MÃ

+ Kích thước    :  

Cao 170cm  x 90cm x 90cm

+ Trọng lượng :  

550kg

+ Chất liệu        :  

Cẩm thạch trắng