Bàn ghế - BÀN TRÒN

+Kích thước      :  

   Bàn 2 phần cao 72cm, r. 100cm,   6 đôn cao 40cm x r. 35cm

+Trọng lượng  : 

   550kg

+Chất liệu        :   

  Phần trên ngọc mã não , dưới cẩm thạch Sản phẩm khác

BÀN TRÒN TRƠN
Giá: Liên hệ
GHẾ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHI31 - BÀN TRƠN
Giá: Liên hệ
NHI24 - BÀN TRÒN
Giá: Liên hệ
BÀN LINGGA
Giá: Liên hệ
BÀN VUÔNG
Giá: Liên hệ
NHI52 - BÀN ĂN
Giá: Liên hệ