Bàn ghế - NHI26 - BÀN TRÒN

+Kích thước      :  

   Bàn 2 phần cao 72cm, r. 100cm,   6 đôn cao 40cm x r. 35cm

+Trọng lượng  : 

   750kg

+Chất liệu        :   

  Phần trên ngọc mã não , dưới cẩm thạch Sản phẩm khác

NHI50 - BÀN TRÒN TRƠN
Giá: Liên hệ
NHI11 - BÀN LINGGA
Giá: Liên hệ
NHI15- BÀN TRÒN XOAY
Giá: Liên hệ
NHI27 - BÀN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHI22 - BÀN TRƠN
Giá: Liên hệ
NHI31 - BÀN TRƠN
Giá: Liên hệ