Cá các loại - NHE20 - CÁ CHIM

*Tên sản phẩm : 

    CÁ CHIM

+ Kích thước   : 

    Cao 75cm x 70cm x 15cm 

+ Trọng lượng : 

    95kg

+ Chất liệu        :  

   Cẩm thạch đỏ  Sản phẩm khác