Cá các loại - NHE18 - CÁ CHIM

* Tên sản phẩm  : 

   CÁ CHIM  

+Kích thước     : 

   Cao 70cm x 70cm x 15cm 

+Trọng lượng   : 

   95kg

+Chất liệu          :  

    Cẩm thạch đen   

 Sản phẩm khác