Cá các loại - NHE12 - BẦY CÁ HEO VUI ĐÙA

* Tên sản phẩm : 

   BẦY CÁ HEO VUI ĐÙA 

+ Kích thước     :  

   Cao 170cm x 80cm  x  40cm

+ Trọng lượng   :  

    350kg

+ Chất liệu          :

    Cẩm thach xám Sản phẩm khác

NHE24 - CÁ CHÉP ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHE04 - GIA ĐÌNH CÁ HEO
Giá: Liên hệ
NHE16 - CÁ HEO BẦY
Giá: Liên hệ
NHE03 - CÁ HEO BẦY
Giá: Liên hệ
NHE20 - CÁ CHIM
Giá: Liên hệ