Cá các loại - NHE03 - CÁ HEO BẦY

*Tên sản phẩm : 

    CÁ HEO BẦY

+ Kích thước     :

    Cao 200cm  x 90cm x 50cm 

+ Trọng lượng   :  

    950kg 

+ Chất liệu          :  

    Cẩm thạch vàng  Sản phẩm khác

NHE17 - CÁ CHIM
Giá: Liên hệ
NHE18 - CÁ CHIM
Giá: Liên hệ
NHE20 - CÁ CHIM
Giá: Liên hệ
NHE15 - CHƠI BÓNG
Giá: Liên hệ
NHE16 - CÁ HEO BẦY
Giá: Liên hệ