Cá các loại - NHE08 - CÁ CHÉP NẰM

* Tên sản phẩm : 

   CÁ CHÉP NẰM 

+ Kích thước    :

    Cao 40cm  x 90cm x 35cm 

+ Trọng lượng  :  

   100kg

+ Chất liệu         :    

   Cẩm thạch vàng Sản phẩm khác