Cá các loại - NHE11 - CÁ HEO CHƠI BÓNG

* Tên sản phẩm : 

    CÁ HEO CHƠI BÓNG

+ Kích thước     : 

   Cao 170cm x 90cm x 50cm

+ Trọng lượng   : 

     800kg

+ Chất liệu          :   

    Cẩm thạch đỏ   Sản phẩm khác