Cá các loại - NHE13 - BẦY CÁ HEO VUI ĐÙA

* Tên sản phẩm : 

    BẦY CÁ HEO VUI ĐÙA 

+ Kích thước    : 

    Cao 80cm  x  50cm  x  25cm

+ Trọng lượng  :  

     70kg

+ Chất liệu         : 

      Cẩm thạch vàng  Sản phẩm khác

NHE18 - CÁ CHIM
Giá: Liên hệ
NHE17 - CÁ CHIM
Giá: Liên hệ
NHE21 - CÁ KOI
Giá: Liên hệ
NHE15 - CHƠI BÓNG
Giá: Liên hệ
NHE23 - 2 ĐÔI CÁ HEO
Giá: Liên hệ