Cá các loại - NHE13 - BẦY CÁ HEO VUI ĐÙA

* Tên sản phẩm : 

    BẦY CÁ HEO VUI ĐÙA 

+ Kích thước    : 

    Cao 80cm  x  50cm  x  25cm

+ Trọng lượng  :  

     70kg

+ Chất liệu         : 

      Cẩm thạch vàng  Sản phẩm khác

NHE17 - CÁ CHIM
Giá: Liên hệ
NHE20 - CÁ CHIM
Giá: Liên hệ
NHE18 - CÁ CHIM
Giá: Liên hệ
NHE19 - BẦY CÁ HEO
Giá: Liên hệ
NHE09 - CÁ CHÉP ĐỨNG
Giá: Liên hệ