Cá các loại - NHE14 - BẦY CÁ HEO VUI ĐÙA

*Tên sản phẩm : 

   BẦY CÁ HEO VUI ĐÙA

+ Kích thước   :

   Cao 70cm x 45cm x 25cm

+ Trọng lượng : 

    75kg

+ Chất liệu        : 

   Cẩm thạch vàng xám 



Sản phẩm khác

NHE18 - CÁ CHIM
Giá: Liên hệ
NHE21 - CÁ KOI
Giá: Liên hệ
NHE15 - CHƠI BÓNG
Giá: Liên hệ
NHE09 - CÁ CHÉP ĐỨNG
Giá: Liên hệ
NHE17 - CÁ CHIM
Giá: Liên hệ
NHE23 - 2 ĐÔI CÁ HEO
Giá: Liên hệ