Cá các loại - NHE14 - BẦY CÁ HEO VUI ĐÙA

*Tên sản phẩm : 

   BẦY CÁ HEO VUI ĐÙA

+ Kích thước   :

   Cao 70cm x 45cm x 25cm

+ Trọng lượng : 

    75kg

+ Chất liệu        : 

   Cẩm thạch vàng xám Sản phẩm khác