Đèn vườn - NHM01 - ĐÈN MÁI CHÙA

*Tên sản phẩm : 

    ĐÈN MÁI CHÙA  

*Kích thước     : 

  Cao 160cm x 50cm x 50cm 

+Trọng lượng  : 

   250kg

+Chất liệu         :  

   Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHM24 - ĐÈN MÁI VUÔNG
Giá: Liên hệ
NHM02 - ĐÈN MÁI CHÙA
Giá: Liên hệ
NHM11 - ĐÈN TRÒN CHẠM
Giá: Liên hệ
NHM20 - ĐÈN THÁP CAO
Giá: Liên hệ
NHM18 - ĐÈN LỤC GIÁC
Giá: Liên hệ
NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ
NHM05 - ĐÈN THÁP
Giá: Liên hệ