Đèn vườn - NHM01 - ĐÈN MÁI CHÙA

*Tên sản phẩm : 

    ĐÈN MÁI CHÙA  

*Kích thước     : 

  Cao 160cm x 50cm x 50cm 

+Trọng lượng  : 

   250kg

+Chất liệu         :  

   Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHM05 - ĐÈN THÁP
Giá: Liên hệ
NHM22 - ĐÈN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHM19 - ĐÈN LÙN
Giá: Liên hệ
NHM20 - ĐÈN THÁP CAO
Giá: Liên hệ