Đèn vườn - NHM01 - ĐÈN MÁI CHÙA

*Tên sản phẩm : 

    ĐÈN MÁI CHÙA  

*Kích thước     : 

  Cao 160cm x 50cm x 50cm 

+Trọng lượng  : 

   250kg

+Chất liệu         :  

   Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHM19 - ĐÈN LÙN
Giá: Liên hệ
NHM02 - ĐÈN MÁI CHÙA
Giá: Liên hệ
NHM22 - ĐÈN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ
NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN
Giá: Liên hệ