Đèn vườn - NHM01 - ĐÈN MÁI CHÙA

*Tên sản phẩm : 

    ĐÈN MÁI CHÙA  

*Kích thước     : 

  Cao 160cm x 50cm x 50cm 

+Trọng lượng  : 

   250kg

+Chất liệu         :  

   Cẩm thạch vàngSản phẩm khác