Đèn vườn - NHM14 - ĐÈN LỒNG TRÒN

*Tên sản phẩm: 

  ĐÈN LỒNG TRÒN   

+Kích thước     :  

   Cao 145cm x 40cm x 40cm

+Trọng lượng  :   

   150kg

+Chất liệu         :

   Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ
NHM20 - ĐÈN THÁP CAO
Giá: Liên hệ
NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN
Giá: Liên hệ
NHM24 - ĐÈN MÁI VUÔNG
Giá: Liên hệ
NHM05 - ĐÈN THÁP
Giá: Liên hệ
NHM22 - ĐÈN TRÒN
Giá: Liên hệ