Đèn vườn - NHM14 - ĐÈN LỒNG TRÒN

*Tên sản phẩm: 

  ĐÈN LỒNG TRÒN   

+Kích thước     :  

   Cao 145cm x 40cm x 40cm

+Trọng lượng  :   

   150kg

+Chất liệu         :

   Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHM02 - ĐÈN MÁI CHÙA
Giá: Liên hệ
NHM19 - ĐÈN LÙN
Giá: Liên hệ
NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ
NHM24 - ĐÈN MÁI VUÔNG
Giá: Liên hệ
NHM05 - ĐÈN THÁP
Giá: Liên hệ
NHM18 - ĐÈN LỤC GIÁC
Giá: Liên hệ