Đèn vườn - NHM12 - ĐÈN LÙN VUÔNG

* Tên sản phẩm : 

    ĐÈN LÙN VUÔNG  

+  Kích thước    :  

     Cao 50cm x  35cm x 35cm  

+  Trọng lượng  :  

     65kg

+  Chất liệu         :   

    Đá sa thạch   



Sản phẩm khác