Đèn vườn - NHM12 - ĐÈN LÙN VUÔNG

* Tên sản phẩm : 

    ĐÈN LÙN VUÔNG  

+  Kích thước    :  

     Cao 50cm x  35cm x 35cm  

+  Trọng lượng  :  

     65kg

+  Chất liệu         :   

    Đá sa thạch   Sản phẩm khác

NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN
Giá: Liên hệ
NHM05 - ĐÈN THÁP
Giá: Liên hệ
NHM11 - ĐÈN TRÒN CHẠM
Giá: Liên hệ
NHM24 - ĐÈN MÁI VUÔNG
Giá: Liên hệ
NHM19 - ĐÈN LÙN
Giá: Liên hệ