Đèn vườn - NHM22 - ĐÈN TRÒN

*Tên sản phẩm : 

   ĐÈN TRÒN   

+ Kích thước    :   

    Cao 200cm x 50cm x 50cm 

+ Trọng lượng  :   

    320kg

+ Chất liệu         :   

    Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHM18 - ĐÈN LỤC GIÁC
Giá: Liên hệ
NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ
NHM19 - ĐÈN LÙN
Giá: Liên hệ
NHM02 - ĐÈN MÁI CHÙA
Giá: Liên hệ
NHM11 - ĐÈN TRÒN CHẠM
Giá: Liên hệ
NHM05 - ĐÈN THÁP
Giá: Liên hệ