Đèn vườn - NHM02 - ĐÈN MÁI CHÙA

* Tên sản phẩm : 

    ĐÈN MÁI CHÙA    

+ Kích thước    : 

   Cao 170cm  x 50cm x 50cm  

+ Trọng lượng  : 

    280kg 

+ Chất liệu         : 

    Cẩm thạch trắngSản phẩm khác