Đèn vườn - NHM02 - ĐÈN MÁI CHÙA

* Tên sản phẩm : 

    ĐÈN MÁI CHÙA    

+ Kích thước    : 

   Cao 170cm  x 50cm x 50cm  

+ Trọng lượng  : 

    280kg 

+ Chất liệu         : 

    Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHM20 - ĐÈN THÁP CAO
Giá: Liên hệ
NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN
Giá: Liên hệ
NHM19 - ĐÈN LÙN
Giá: Liên hệ
NHM11 - ĐÈN TRÒN CHẠM
Giá: Liên hệ
NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ