Đèn vườn - NHM04 - ĐÈN CHẠM TRÚC

* Tên sản phẩm : 

    ĐÈN CHẠM TRÚC   

+ Kích thước    : 

    Cao 160cm  x  50cm x 50cm 

+ Trọng lượng  : 

     260kg 

+ Chất liệu         :  

     Đá cẩm vânSản phẩm khác

NHM18 - ĐÈN LỤC GIÁC
Giá: Liên hệ
NHM22 - ĐÈN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHM05 - ĐÈN THÁP
Giá: Liên hệ
NHM11 - ĐÈN TRÒN CHẠM
Giá: Liên hệ
NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ