Đèn vườn - NHM09 - ĐÈN TRÒN CHẠM LỖ

*Tên sản phẩm : 

  ĐÈN TRÒN CHẠM LỖ    

+ Kích thước   :   

   Cao 140cm x 35cm x 35cm  

+ Trọng lượng :  

    150kg 

+ Chất liệu        :  

    Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHM18 - ĐÈN LỤC GIÁC
Giá: Liên hệ
NHM05 - ĐÈN THÁP
Giá: Liên hệ
NHM22 - ĐÈN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHM11 - ĐÈN TRÒN CHẠM
Giá: Liên hệ
NHM20 - ĐÈN THÁP CAO
Giá: Liên hệ
NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN
Giá: Liên hệ