Đèn vườn - NHM05 - ĐÈN THÁP

* Tên sản phẩm : 

    ĐÈN THÁP  

+ Kích thước   :    

    Cao 200cm  x 60cm x 50cm

+ Trọng lượng :  

   450kg

+ Chất liệu        :   

    Đá sa thạchSản phẩm khác

NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ
NHM11 - ĐÈN TRÒN CHẠM
Giá: Liên hệ
NHM02 - ĐÈN MÁI CHÙA
Giá: Liên hệ
NHM18 - ĐÈN LỤC GIÁC
Giá: Liên hệ
NHM19 - ĐÈN LÙN
Giá: Liên hệ
NHM22 - ĐÈN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHM24 - ĐÈN MÁI VUÔNG
Giá: Liên hệ