Đèn vườn - NHM24 - ĐÈN MÁI VUÔNG

*Tên sản phẩm :

   ĐÈN MÁI VUÔNG

+Kích thước     : 

   Cao 110cm x 40cm x 40cm 

+Trọng lượng  :  

   110kg

+Chất liệu        :  

   Đá cẩm vânSản phẩm khác

NHM19 - ĐÈN LÙN
Giá: Liên hệ
NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ
NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN
Giá: Liên hệ
NHM22 - ĐÈN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHM05 - ĐÈN THÁP
Giá: Liên hệ