Đèn vườn - NHM24 - ĐÈN MÁI VUÔNG

*Tên sản phẩm :

   ĐÈN MÁI VUÔNG

+Kích thước     : 

   Cao 110cm x 40cm x 40cm 

+Trọng lượng  :  

   110kg

+Chất liệu        :  

   Đá cẩm vânSản phẩm khác