Đèn vườn - NHM10 - ĐÈN VUÔNG CHẠM

*Tên sản phẩm : 

  ĐÈN VUÔNG CHẠM   

+ Kích thước     :  

   Cao 120cm  x 50cm x 50cm 

+ Trọng lượng   :  

   190kg

+ Chất liệu          :   

    Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác