Đèn vườn - NHM10 - ĐÈN VUÔNG CHẠM

*Tên sản phẩm : 

  ĐÈN VUÔNG CHẠM   

+ Kích thước     :  

   Cao 120cm  x 50cm x 50cm 

+ Trọng lượng   :  

   190kg

+ Chất liệu          :   

    Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN
Giá: Liên hệ
NHM20 - ĐÈN THÁP CAO
Giá: Liên hệ
NHM24 - ĐÈN MÁI VUÔNG
Giá: Liên hệ
NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ
NHM05 - ĐÈN THÁP
Giá: Liên hệ
NHM11 - ĐÈN TRÒN CHẠM
Giá: Liên hệ
NHM22 - ĐÈN TRÒN
Giá: Liên hệ