Đèn vườn - NHM11 - ĐÈN TRÒN CHẠM

*Tên sản phẩm : 

  ĐÈN TRÒN CHẠM

+ Kích thước     :  

   Cao 110cm  x 35cm x 35cm

+ Trọng lượng   : 

    95kg

+  Chất liệu         :  

    Đá sa thạchSản phẩm khác

NHM20 - ĐÈN THÁP CAO
Giá: Liên hệ
NHM02 - ĐÈN MÁI CHÙA
Giá: Liên hệ
NHM18 - ĐÈN LỤC GIÁC
Giá: Liên hệ
NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN
Giá: Liên hệ
NHM22 - ĐÈN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHM24 - ĐÈN MÁI VUÔNG
Giá: Liên hệ