Đèn vườn - NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN

*Tên sản phẩm : 

  ĐÈN CÔ TIÊN

+Kích thước     :   

   Cao 60cm x 35cm  x 35cm

+Trọng lượng   :   

   45kg

+Chất liệu         : 

   Đá cẩm vân Sản phẩm khác