Đèn vườn - NHM13 - ĐÈN MÁI CHÙA

*Tên sản phẩm : 

   ĐÈN MÁI CHÙA    

+  Kích thước    : 

    Cao 160cm x 40cm x 40cm 

+ Trọng lưọng   :  

   220kg

+  Chất liệu          :   

     Cẩm thạch đỏSản phẩm khác