Đèn vườn - NHM13 - ĐÈN MÁI CHÙA

*Tên sản phẩm : 

   ĐÈN MÁI CHÙA    

+  Kích thước    : 

    Cao 160cm x 40cm x 40cm 

+ Trọng lưọng   :  

   220kg

+  Chất liệu          :   

     Cẩm thạch đỏSản phẩm khác

NHM05 - ĐÈN THÁP
Giá: Liên hệ
NHM22 - ĐÈN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN
Giá: Liên hệ
NHM19 - ĐÈN LÙN
Giá: Liên hệ
NHM18 - ĐÈN LỤC GIÁC
Giá: Liên hệ
NHM20 - ĐÈN THÁP CAO
Giá: Liên hệ