Đèn vườn - NHM18 - ĐÈN LỤC GIÁC

* Tên sản phẩm  : 

    ĐÈN LỤC GIÁC 

+ Kích thước       :  

    Cao 50cm x 30cm x 30cm

+ Trọng lượng     : 

    65kg 

+  Chất  liệu          :   

    Đá sa thạchSản phẩm khác