Đèn vườn - NHM18 - ĐÈN LỤC GIÁC

* Tên sản phẩm  : 

    ĐÈN LỤC GIÁC 

+ Kích thước       :  

    Cao 50cm x 30cm x 30cm

+ Trọng lượng     : 

    65kg 

+  Chất  liệu          :   

    Đá sa thạchSản phẩm khác

NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN
Giá: Liên hệ
NHM20 - ĐÈN THÁP CAO
Giá: Liên hệ
NHM22 - ĐÈN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ
NHM02 - ĐÈN MÁI CHÙA
Giá: Liên hệ