Đèn vườn - NHM19 - ĐÈN LÙN

*Tên sản phẩm: 

   ĐÈN LÙN   

+ Kích thước    :   

    Cao 55cm x 40cm x 40cm 

+ Trọng lượng  : 

    55kg

+ Chất liệu         :   

    Đá sa thạchSản phẩm khác

NHM18 - ĐÈN LỤC GIÁC
Giá: Liên hệ
NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ
NHM11 - ĐÈN TRÒN CHẠM
Giá: Liên hệ
NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN
Giá: Liên hệ
NHM24 - ĐÈN MÁI VUÔNG
Giá: Liên hệ
NHM20 - ĐÈN THÁP CAO
Giá: Liên hệ