Đèn vườn - NHM20 - ĐÈN THÁP CAO

*Tên sản phẩm:

    ĐÈN THÁP CAO

+  Kích thước     :  

     Cao 200cm  x 60cm  x 60cm 

+  Trọng lượng   :

     750kg

+  Chất liệu          :   

      Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHM06 - ĐÈN VUỒNG
Giá: Liên hệ
NHM19 - ĐÈN LÙN
Giá: Liên hệ
NHM22 - ĐÈN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHM18 - ĐÈN LỤC GIÁC
Giá: Liên hệ
NHM02 - ĐÈN MÁI CHÙA
Giá: Liên hệ
NHM11 - ĐÈN TRÒN CHẠM
Giá: Liên hệ