Đèn vườn - NHM23 - ĐÈN VUÔNG CHÓP NHỌN

*Tên sản phẩm : 

   ĐÈN VUÔNG CHÓP NHỌN

+  Kích thước     : 

    Cao 100cm x 40cm x 40cm

+ Trọng lượng   :   

    150kg

+ Chất liệu          :   

    Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHM15 - ĐÈN CÔ TIÊN
Giá: Liên hệ
NHM20 - ĐÈN THÁP CAO
Giá: Liên hệ
NHM02 - ĐÈN MÁI CHÙA
Giá: Liên hệ
NHM19 - ĐÈN LÙN
Giá: Liên hệ
NHM11 - ĐÈN TRÒN CHẠM
Giá: Liên hệ