Tượng Chăm - Pa - NHN02 - VŨ NỮ CHĂM

*Tên sản phẩm : 

   VŨ NỮ CHĂM 

+ Kích thước    :  

    Cao 90cm x 60cm x 12cm  

+ Trọng lượng  : 

    95kg

+ Chất lượng    : 

    Đá sa thạchSản phẩm khác